Büyü Nasıl Bozulur?

Büyü Nasıl Bozulur?

Faris Hoca bu konuda size yardımcı olabilir

Büyü Nasıl Bozulur?

Büyüler antik çağlardan beri insanların yaşamındadır. Toplumlar tarafınca çeşitli şekillerde kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Büyü yapan insanlara büyücü denilmektedir. Büyücü diye anılan kişiler büyüleri icra eden kişilerdir. Ancak toplumda büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabını verebilecek kişiler de yine aynı kişiler olmuştur. Basit kişilerin de çeşitli ritüellerle büyü yapabilmesini mümkün olduğu söylenmektedir. Ancak bu kişilerin yararlandığı kaynaklar da sınırlı olduğundan. Basit bireylerin büyü nasıl bozulur? Sorusuna cevap vermeleri pek mümkün değildir. Sihrin yapılış aşamasında olduğu şeklinde deformasyona uğramış aşamasında da gene büyücüler ya da medyumlara başvurulur. Büyü nasıl bozulur? Sorusunun yanıtının onlar da olduğu düşünülür. Bununla birlikte büyülerle ilgili kaynaklar pek sınırı olandır.

Büyüler ve şekilleri
Dinlerin büyülerin yasak olmasını açıklamasıyla birlikte büyücülere ağız cezalar verilmeye başlandığı orta çağ devri sonlarında tüm kaynakların yakıldığı düşünülmektedir. Ayrıca büyü yapmanın pek çok yöntemi olduğundan büyünün bozulması da iyi mi yapıldığına gore şekillenmektedir. Büyücü veya kahin denilen kişilerin eğer ortada bir büyü varsa onun ne büyüsü olduğu kim tarafınca nasıl yapıldığının bilinmiş olduğu düşünülmektedir. şundan dolayı büyülerin bozulması için de yine aynı kişilere danışılır. Çünkü büyüyü bozmak için iyi mi yapıldığının bilinmesi gerekmektedir.

Büyüler ve tesirleri nedir
Genel olarak doğaüstü olduğu önde gelen büyülerin, bozulması için de gene doğaüstü güçlerden yardım alınması gerektiğine inanılır. örneğin bir ferdin üzerinde kara büyü olduğuna inanılıyorsa kara sihrin karanlık güçlerle hatta şeytanla anlaşma yapılarak yapıldığına inanılır. Bu büyüyü bozmak için de gene aynı güçlere başvurulması gerektiği düşünülür. Doğrusu büyü iyi mi bozulur? Dendiğinde öncelikle bilinmesi ihtiyaç duyulan büyünün ne şekilde yapıldığının bilinmesi gerektiği düşünülür. Peki, bu büyüler iyi mi ve ne şekilde bozulur derseniz bunun için de birçok farklı yöntem karşımıza çıkmaktadır tıpkı büyü yaparken kullanılan yöntemlerin çok değişiklık göstermesi şeklinde. Kendisine büyü yapılmış birey ile ilgili çok farklı bir görüş daha vardır. Eğer bir kişiye büyü yapılmış ve bu kişi büyük bir badire atlatmışsa kişiye yapılmış olan sihrin bozulduğuna inanılır. Örneğin bu birey ölümden dönmüşse ve üzerinde bir büyü var ise bu büyünün bozulduğuna inanan görüşler de vardır. Peki, Büyü iyi mi bozulur? Hükümsüz kalabilir yahut kendiliğinden bozulabilir. Bu duruma kendiliğinden sihrin bozulması denilebilir. Doğum, aşk, kaza, felç gibi durumlar yaşandığında ferdin üzerindeki büyü iyi mi bozulur? Büyü, hükümsüz kalır şu demek oluyor ki kendiliğinden bozulur. Bu olayların kişilerin iç dünyasında çok derin izler bıraktığı düşünüldüğü için büyü hükümsüz kalır.

Büyüyü Bozma şekilleri nedir?
Pagan geleneklerinden İslam’a kadar büyünün varlığından söz edilmiştir. Pagan geleneklerinde büyü çok düzgüsel topluluğun ve doğanın bir parçası olarak görülmüştür. İslam dönemine gelindiğinde ise Kuran da büyü açıkça haram kılınmıştır. Günümüzde sihrin varlığına olan inanç azalmış olsa da gene bazı uygulamalarla karşımıza çıkmaktadır. Uygulamalar da büyü nasıl bozulur sorusunu gündeme getirmektedir. Bununla ilgili birçok yöntem söylenmiş olsa da kesin bir üslupla yapıldığı düşünülen büyünün iyi mi bozulmuş olduğu veya bozulup bozulmadığı da yine tam bir gerçeklikle ortaya konulamamaktadır. Büyü yapılırken kullanılırken yöntemlerin değişiklığı sihrin bozulma şeklini de etkilemektedir.

İnançlar ve Büyüye Bakış Açıları
Türk topluluğunda İslam inancına bağlı olarak büyüye bakış açısı şekillenmektedir. Sadece her ne kadar İslam dininde büyünün haram kılındığı söylense de sihrin toplumda var olduğuna inanılmaktadır. Bu da büyü nasıl bozulur? Sorusunu sık sık gündeme getirmektedir. Büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabı da gene İslam dininde aranmaktadır. İslam dininde açıkça büyü haram kılınmış olsa da sihrin etkilerinden korunmak için bazı yöntemlere izin verilmektedir. Kişilerin büyü bozmak için bazı öğretiler öğrenmesine müsaade edilmiştir. Kısaca büyü iyi mi bozulur? Sorusunun İslam dininde yeri vardır. Sadece bu yöntemlerle ilgili her ne kadar izin verilmiş olsa da gene birçok farklı yöntem ve öğretiden bahsetmek mümkündür. Bununla beraber dinde inancı tam olan insanoğluın büyüden etkilenmeyeceği söylenmektedir. Kuran da bulunan Felak ve Nas surelerinin de büyüden korunmak yani büyü yapılmasını engellemek için çok önemli bir yere haiz olduğu düşünülmektedir. Bu duaları okuyarak kişiler kendilerine büyü yapılmasını engellenebileceğini düşünmektedirler. Peki, büyüden korunmak veya büyüyü bozmak için nasıl yöntemler kullanıyor derseniz bunların daha azca malum öteki şekillerinden de bahsetmek gerekecektir. İslam dininde öncelikle Bakara, İhlas, Felak ve Nas dualarının kişileri büyüden koruduğundan bahsedilmektedir.

Çiftler İçin meydana getirilen Büyüler
Dualarda bahsedilen de en büyük yaratıcı gücün tanrı olduğu ve o müsaade etmediği sürece inançlı insanların kötü büyülerden etkilenmeyeceğidir. Tabi eğer büyüden etkilenildiği düşünülüyorsa büyü nasıl bozulur sorusu devreye girmiş oluyor. Bunun için de biroldukça farklı yöntemden bahsedilmekle birlikte öncelikle kişilerde sihir olup olmadığının iyi mi anlaşılacağından anlatmak gerekir. Birinci olarak çiftleri birbirinden ayırmak için yapılan büyülerden anlatmak gerekir. Çiftlerin ayrılma sürecinde büyüden etkilenip etkilenmedikleri yahut aralarını açacak bir sihrin varlığını anlamak için bazı belirtilerden bahsedilmektedir. İki bireyin aralarındaki sevginin ansızın nefrete dönüşmesinden çok minik konuların büyük problemler haline gelmesi ve birbirlerini asla affetmedikleri durumların yaşanmış olduğundan bahsedilir. Birini sevdirme sihrinde kısaca aşk büyüsü denen sihir de ise karşı taraftaki birey tutkuyla bağlıdır ona karşı tamamen itaatkâr olması büyüden bahsedilmesine sebep olabilir. Bu tarz şeylerin dışında isimlerinden etkilerinin anlaşılabileceği göz boyama sihri, delirtme sihri, içe kapanıklık sihri, sesler duyma sihri, hasta etme sihri, kanama sihri, evliliği engelleme sihri, bağlama sihri şeklinde belirtilerinin kolayca anlaşılabileceği sihirlerden de bahsedilmektedir.

Sihrin Tedavisi Var Mıdır?
Bu aslına bakarsak gene büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabıyla eşdeğerdir ancak farklı yöntemlerden bahsetmek mümkündür. İlk olarak sihrin tedavisinde veya sihrin bozulmasında şifa amacıyla okunan bazı sözlerden bahsedilmektedir. Bu duaların gerçekleşmesinin ilk şartı ve aslen büyü iyi mi bozulur sorusunun cevabı da olmaktadır bu yalnızca allah’a yakarma edilir ve istenilen şey ondan istenilir. Büyü iyi mi bozulur sorusunun cevabı öncelikle istenilen şeyin tanrı’tan istenmesidir. İkincisi ise okunan duaların gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Kısaca sihrin bozulması için okunması gereken dualar vardır bu tarz şeylerin da iki şartı vardır. Bunlardan ilki meydana getirilen duanın yalnız yaratıcıya yapılması istenilen şeyin karanlık güçlerden değil yaratıcıdan istenmesidir. İkinci ise yapılacak olan duanın gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Doğrusu tanrı’tan istenilen şeyi yaratıcının gerçekleştireceğine inanmaktır. Böylece büyü iyi mi bozulur? Sorusuna ilk cevaplar verilmiş olunur. Büyünün bozulması için okunacak duanın hangi ortamda gerçekleştiği de son derece önemlidir. Ortamda İslam dinine aykırı unsurların bulunmaması gerekir bununla birlikte canlı varlıklara ait resimlerin ve heykellerin bulunmaması gerekir ayrıca mekanda müzik çalınmaması ve müzik aletinin bulunmaması gerekir.

Büyüyü Bozma Duası
İslam dininde ortamda bu biçim şeylerin olduğu aslabir ortamda dua edilmemesi gerektiğinden bahsedilir. Çünkü ortamda resim, heykel bulunması İslam dininden önce yaratıcıya tapmayan insanların yaratıcı olarak kabul edip taptığı nesneler olmasından meydana gelen bir inançtır. Ayrıca sihrin bozulması duayı okuyacak kişinin öneminden de bahsedilmektedir. Duayı okuyacak olan ferdin takva sahibi bir kişi olması beklenir ve böyle olduğu kabul edilen kişilerin büyüyü bozma duası okuması istenir. Duayı okuyacak olan ferdin bununla birlikte büyü iyi mi bozulur sorusunun tüm cevaplarını bilmesi gerektiği düşünülür. Yapılacak duanın ve gereklerinin tamamen bildiği düşünülen kişilerden bu duaları büyü yapıldığı düşünülen kişilere okuması beklenir. Ek olarak kendisinde büyü olduğu kabul edilen kişinin de yakarış okuma sırasında yapması gereken şeyler mevcuttur. İslam dininde aram kılınmış olan şeyleri yapmaması gerektiği düşünülür. Giyim kuşam kıyafet ve görünüşü ile ilgili İslam dinine uymayan noktalar var ise bunun tamamlanması beklenir. Örneğin İslam dininde eğer büyü yapıldığı kabul edilen birey bir hanım ise başının kapalı olması gerekmektedir okunacak olan dua esnasında. Ek olarak üzerinde dini vecibelere aykırı takı, aksesuar vb. şeylerin olmaması gerektiği söylenir.

Büyü Bozma yöntemleri
Büyü iyi mi bozulur sorusu her ne kadar dini vecibelere dayandırılmış olsa da büyüyü bozabilecek olan kişilerin de çoğu zaman büyücüler ve medyumlardan seçilmesi kaçınılmaz olmuştur. Hal böyle olunca ortaya bu mevzularla ilgilen kişi sayısınca yöntem çıkmaktadır. Büyü iyi mi bozulur sorusunu kime sorduğunuzun çok önemli bulunduğunu kimlerin bu duaları okuyabileceğinden yukarıda çokça bahsetmiş olsak da farklı yol ve yöntemlerin varlığından da söz etmek mümkündür. Bu kişilerin çoğalması yöntemleri de çoğaltmıştır. Örneğin bir kişide büyü olup olmadığı nasıl anlaşılır dendiğinde de yine çok farklı yöntemler ortaya konulmaktadır. Peki, büyü nasıl bozulur bununla ilgili farklı yöntemler var mı derseniz çokça yeni yöntemden bahsedilir. Sirkeli suya okunan, defne yaprağına yazılan dualardan çokça bahsedilmektedir. Bu yöntemler de büyü nasıl bozulur sorusunun cevabı olsa da kahin ve büyücülerin şekilleri olabileceğini göz ardı etmemek gerekmektedir. Çoğunlukla bahsedilen yöntemler içinde suya adetli şekilde okunması gereken çeşitli dualardan bahsedilir. Su ya da sirkeli suya okunan duaların belirli adetlerle okunup peşinden o suların içilmesi gerektiğinden bahsedilir. Yine benzer şekillerde bir kişide büyü olup olmadığının iyi mi anlaşılacağı ilgili de benzer yöntemlerden bahsedilir. Belirli zamanlarda su veya sirkeli suya belirli adetlerce okunan duaların peşinden bu suların içilerek kişilerde büyü olup olmadığının anlaşılabileceğinden de bahsedilmektedir.

Sihrin İnsanlar Üzerindeki tesirleri
Büyü iyi mi bozulur yöntemleri nedir derken biroldukça yöntemden bahsedilmektedir. Azca önce bahsettiğimiz benzer biçimde büyüyü bozmayı belirleyen şeylerin başlangıcında sihrin nasıl yapıldığının bilinmesi gerektiğinden de bahsetmiştik. Eski dönemlerden beri var olan çeşitli cisimlerle büyü yapma yöntemleri de vardır. Bugün bildiğimiz isimleriyle vudu bebekleri diye de anılan bir ferdin bu bebekler yerine büyü yapılan kişiyi temsil edildiğine inanılır. Yapılmak istenen büyüler bu bebekler üzerinde kullanılarak veya farklı cisimler üzerine uygulanılarak farklı yerlere atıldığı söylenen büyü çeşitleri de vardır. Bunların arasında muskalar da sayılabilir. İşte burada büyü iyi mi bozulur sorusunun bir başka cevabı da ortaya çıkmaktadır. Bir başka büyü iyi mi bozulur yöntemi ise bu konuda ortaya çıkmaktadır. Büyü yapıldığı düşünülen nesnenin bulunmasının büyüyü ortadan kaldırdığı düşünülmektedir. Büyünün yapıldığı malzemeyi bulup bulunduğu yerden çıkarılmasının büyüyü bozduğuna inanılmaktadır. Bu yöntemde büyü iyi mi bozulur sorusunun bir başka cevabı ise sihrin ulaştığı yerdeki zararlı maddenin boşaltılması yöntemi olduğu söylenmektedir. Çünkü sihrin insan vücudunda ve sağlığında çokça tesirinin olduğu düşünülmektedir bu yüzden sihrin bazen insan vücudunun çeşitli yerlerine etki etmiş olduğu ve bu ziyanın vücuttan çıkarılmasının çokça fayda sağlayacağı da düşünülmektedir. Sihrin çeşitli kötü ruhların tesirinde gerçekleştiği düşünüldüğünden bu yöntemlerin büyünün nasıl bozulduğu ile ilgili cevaplar verdiği düşünülmektedir. Hatta büyüden etkilenen kişilerin zihinsel olarak etkilenmesi ile vücutlarında çeşitli semptomlar var olduğuna inanılmaktadır.

Farklı Açılardan Büyü Bozma Ritüelleri
Büyü nasıl bozulur sorusuna biroldukça farklı açıdan cevaplar vermeye çalışmış olsak da bazı kişiler sihrin varlığına ve etkilerine inanmamaktadır. Büyünün etkilerine ve varlığına inanmayan kişilerce de bu etkilerin her süre bilimsel cevapları olduğuna psikolojik yahut fizyolojik sebeplerin bazı gruplar tarafınca farklı idraklandığını düşünmektedirler. Bu kişiler daha çok kişilerin ruhsal, zihinsel ya da fizyolojik olarak onları etkileyen şeylerin her vakit bilimsel açıklamaları olduğuna inanmaktadırlar. Çünkü günümüzde büyü ve şekilleri artık geçmişte olmasıyla birlikte öneme haiz değildir bu kişiler tarafından oluşturulan fikir şekli de budur. Büyü olduğuna inanmadıklarından dolayı da bu kişiler büyü iyi mi bozulur sorusunun cevabını merak etmemekle beraber ilk önce yapılması gereken şeylerin bilimsel cevaplar aramak olduğunu düşünmektedirler.

frsh-admin