En Kuvvetli Ayırma Büyüsü

En Kuvvetli Ayırma Büyüsü
En Kuvvetli Ayırma Büyüsü

En Kuvvetli Ayırma Büyüsü, çoğu süre ihtiyaç duyduğumuz bir dua çeşitidir. Birbirini seven iki insan istemeden veya zorunluluk sebebi ile ilişkilerine ara verebilir. Bu ayrılık sevgiyi azaltmak yerine daha da arttırabilir. Bu boşlukta her iki tarafta tutunacak bir dal arayıp yanlış kararlar verebilir. Gerçek aşk hissedilmeden yaşanmış olan bu ilişki eski sevgiliyi incitebilir.

Peki eski sevgilinizi yine istiyor musunuz? Yeni sevgilisiyle gerçekten bir aşk yaşamadığını mı düşünüyorsunuz? O süre En Kuvvetli Ayırma Büyüsü ile bunu başarabilirsiniz. Aşağıdaki duayı okumadan önce 4 kere Yasin Suresi’ni okumalısınız. Daha sonra da 4 kere bu yazıyı okumalısınız.

Bağlama Büyüsünün Önemi

Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Tebbet Suresi ile Eski adam dostunuzı Yeni Sevgilisinden Ayırabilirsiniz
Etkili ayırma duası diye vasıflandırılan bir çok içerik bulunmaktadır. Hepsinin bir uygulama aşaması olmaktadır. Muntazam bir şekilde, aşamalara dikkat ederek yerine getirildiğinde gerçekleşecektir. Uzaklaştırma ve ayırma duası adı altında Tebbet de geçmektedir.

Türkçe okunuşu ve anlamı aşağıda yer almıştır.

Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirahmanirrahim “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Sayeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhateb. Fî cî dihâ hablün min mesed.”

Tebbet Suresi Türkçe Anlamı

Râhman ve Rahim Olan allah’ın Adıyla, Ebû Leheb’in elleri kurusun, kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine yarar vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

Karabibere Tebbet okumak da sizin isteğinizi yerine getirmenizde yardımcı olacaktır. 12 adet, tane karabiber üzerine 7 kere Ayetel Kürsi okunur. Daha sonrasında 12 defa da İhlas Suresi okunur. En son da bir kere Tebbet Suresi okunması mümkün.

En son aşamada da ”Ahrik kalbe fülan ibni fülaneh bi mehabbeti fülanete binti fülanete” sözleri söylenir. Karabibere ateşe atılır. Hemen sonra ise 110 defa ”Sübhaneke Ya Azizü” okunur. Bu karabiber büyüsü etkili olması için yaptığınız bireyin de tanıdık biri olması gerekmektedir.

Yukarıdaki karabiber büyüsünü yaparken ihtiyacınız olan Ayetel Kursi şu şekilde olmaktadır:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Bahsi geçen öteki yakarış ise İhlas Suresi olmaktadır. O da şu şekildedir:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Besmelesiz 41 kez Tebbet Suresi okuyarak karşıdaki kişiyi helak edebilirsiniz. Fakat gerçekten haklı olduğunuzu düşünüyorsanız yapmanız gerekmektedir. Aksi taktirde geri size dönecektir.

Fil Suresi ile İki Kişiyi Birbirinden Ayırma
Ayırma büyüsü içinde en etkili olanlarından biri olmaktadır. Sadece eski sevgiliyi geri kazanmak, onu yeni sevgilisinden ayırmak için değil; eşinizi annesinden, kendinizden veya herhangi birinden soğutmak için de kullanabilirsiniz.

Akşam namazını kıldıktan sonrasında yatsı vaktine kadar başında besmele çekmeden Fil Suresi okunması mümkün. Belirli bir sayıda yani 250 kez okunmalıdır.

Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu

“Elem tere keyfe feale rabbüke bi eshaabil elfiyl elfiyl elfiyl elem yec’al keydehüm fii tadliyl. Ve ersele aleyhim tayran ebaabiyl. Termiyhim bi hicaaratim min sicciyl fecealehüm ke asfim me’küül .

Tebbet Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan tanrı’ın ismiyle.

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı şeklinde kılıverdi.

250 kez okunduktan sonra ise ” tanrıümme ferrik beyne adamın adı ibni anne adı ve kızın adı binti anne adı kema ferrakte beynessemai vel ardi ve kema ferrakte beynelmai vennari bihakki hazihissuretisseriyfeti.” duası okunması mümkün.

Bu uygulama 3 gün boyunca aynı vakitlerde tekrarlanmalıdır. Fil Suresi ile ayırma büyüsü bu şekilde yapılmaktadır.

İki Kişiyi Birbirinden Ayırmak İçin dua
bir çok derde deva olan Enam Suresi 13. Ayeti belirli sayılarda okunmaktadır. Bu sureyi okumadan önce işaret parmağı başın üzerine konulmalıdır. Bu ayeti 7 kere okursanız nazara, 11 kere okursanız da sihrin etkisinin bitmesi sağlanır. Büyü için ise 21 kere okunmalıdır. Bu ayet şu şekilde olmaktadır:

“Bismillâhirrahmânirrahîm, velehû masağna filleyli venneharı vehuvessemiul alîm.”

En Çok Kullanılan Ayırma Duaları
Sevgilinizi geri istiyorsanız, onun yeni sevgilisinde mutlu olmadığının farkındaysanız bu duaları yapabilirsiniz. Yukarıda pek çok ayırma duası ve büyüsü çeşitini söyledik. Bunları aşamalarına dikkat ederek uygulayabilirsiniz. Bunlardan biri de aşağıdaki olmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim.

Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya semedü ya hayyümü ya kayyümü ya zel celali ve ikram fiin teccihan fevui hasilla hala ihake ilahu aleyni teveknül tüve hüverabbilazim.

Gideni Geri Getirme İçin yakarış
Çoğu zaman yaşamımızdan gidenler, kaybolanlar, haber alamadığımız insanoğlu bulunur. İstemli yahut istemeden gerçekleşen bu durumu eski haline getirmek çevirgel duası ile mümkün olmaktadır.

Kimi zaman küsüp giden bir kardeş kimi zaman kaybolan bir evlat bazen de geri dönmesini istediğimiz eski sevgili için kullanılmaktadır. Çok eski zamanlardan beri kullanılan bu dua bütünü ile istediğiniz kişiyi geri getirebilirsiniz. 4 bölümden meydana gelen Çevirgel duasının ilk kısmında Duha Suresi yer alır:

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

İkinci bölümü ise Esma-ül Hüsna’dan 4 tanesine seslenme durumunda olmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.

Ya Mucip,

Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonrasında bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.

Ya Cami,

Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin zaman dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.

Ya Latif,

Sen sonsuz kerem ve kayra sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.

Bölüm ise Rum Suresi 4. Ayetinden oluşmaktadır:
Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Son bölüm ise Fatiha Suresi olmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim. El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Bu duanın en çok etki edeceği düşünülen zaman sabah namazı sonrası olmaktadır. öteki bir süre ise yatsı namazı sonrasıdır.

Eski Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü
Geri getirme denildiğinde kaybolan çocuğunuz, evcil hayvanınız benzer biçimde durumlarla beraber giden sevgili de kastedilmektedir. Ayrıca eski sevgilinizin artık bir yeni sevgilisi var ise ve mutlu olmadığını düşünüyorsanız da uygulayabilirsiniz.

Gideni geri getirme uygulamasından biri de kalp ritüeli olmaktadır. Tek başınıza yapabileceğiniz benzer biçimde bir bilen ile de uygulayabilirsiniz. Bilenle beraber yapmak daha iyi olacaktır.

Bu kalp ritüeli için öncelikle kırmızı büyük bir fon kartonuna ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu kağıdın üzerine bir kalp çizmelisiniz ve çizgisinden kesmelisiniz. Kalbin bir tarafına kendi isminizi öteki tarafına da dönmesini dilediğiniz bireyin ismini yazmalısınız. Boş kalan yerlerine de iyi dileklerinizi yazabilirsiniz. Bu kalbi yatmış olduğunız odanın kapısının arkasına asmalısınız.

İp Ritüeli İle Giden Sevgiliyi Geri Getirme
İp pek çok ritüelde ve büyüde kullanılan bir malzeme olmaktadır. Hem rahat erişilen bir malzeme olup bununla birlikte oldukca etkili olmaktadır. Oldukca eski olan ip ritüeli ile sevgiliyi geri getirme için bir tek bir metre uzunluğunda ipe ihtiyacınız bulunmaktadır. İpin rengi önemli değildir.

1 metre uzunluğundaki bu ipe düğüm atılır ve atılırken de Ayetel Kürsi okunur. Yine yeniden bu uygulanır ve her defasında bu yakarış okunması mümkün. Son olarak düğümde ise geri dönmesi istenilen kişinin adı söylenir. Etkisini bir hafta içinde gösterecek bir dinsel tören olmaktadır.

Yumurta ile Ayırma Büyüsü
Eski sevgilinizin artık geri dönmesini istiyorsanız, fakat şu anda onun da bir sevgilisi var ise onları ayırmayı düşünüyor olabilirsiniz. Pek hoş karşılaşmayan bir vaziyet olsa da eğer ayırmaya karar verdiyseniz yumurta ile ayırma büyüsü sizin aradığınız ayin olabilir.

Bunun için ilk gerekli olan bir tane yumurta olmaktadır. Bu yumurta ayırmak istediğiniz o iki kişiyi simgelemektedir. Beyaz kısmı erkeği, ortasındaki sarısı ise kadını nitelendiriliyor. Dış kabuk ise onların özelini temsil ediyor.

Birinci günde yumurta tuzlu su ile yıkanır. Gece yarısı hava iyice kararınca yumurta bir boş kaseye kırılır. Sarısı içinden alınıp başka kaseye koyulur. Yumurtanın akına şeker atılır. Sarısına ise tuz atılır. Bu şekilde bir gece tabaklar ayrı ayrı yerde tutulur.

İkinci gününde ise bu tabaklar içindeki malzemeleri ile gömülür. Bu kaseler ayrı bölgelere gömülür. Bu ilk iki akşamda adamın ismi 17 kez söylenir ve “Berayi cudayiyan” kelimesi yine edilir. Ardından da kadının adı 21 kere söylenir ve “Berayi bi-aşnayi” kelimesi söylenir. 7-8 gün bu sözcükler söylenir ve bu süre mayalanma diye anlatılır.

11. Gecesi 175 santimetre boylarında bir siyah ip alınır ve ayrılması istenen kişilerin ismi söylenerek 38 parçaya ayrılır. Bu ip parçaları kaselerin gömüldüğü yere götürülür ve atılır. Yumurta büyüsü böylece yapılmış olur.

frsh-admin